Såsæden er steget 20 %

Vi begynder nu at se de første priser i markedet på såsæd, og generelt er priserne steget ca. 20 % i forhold til sidste år. Vær opmærksom på, at der er betydelige variationer i priserne, og hvis du vil i markedet, er det altid en god idé at lave et godt udbudsmateriale, hvor der på forhånd afstemmes forventninger om betingelser for dit køb.

Læs AgroMarkets' markedskommentar om såsæd
Gå direkte til nyhedsbreve og kommentarer

Du finder Update og Update+ under fanebladet Nyhedsbreve:

Update

Update+

Du kan også klikke direkte ind på vores markedskommentarer:

Korn

Oliefrø

Finans

Energi (olie, el, gødning)

Kød (grise, kvæg)

Foderfedt og -olie

Find aktuelle nyhedsbreve her
Abonnement
+

Bronze

310 kr pr. måned
- SMS med køb/salg
- Adgang til hjemmeside

- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA
Rådgivning=400 kr/15.min.

310 DKK pr måned (ex moms)
++

Sølv

570 kr pr. måned
- SMS med køb/salg
- 8x15 min. telefonrådgivning
- Prisoversigt (Update+)
- Adgang til hjemmeside
- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA
Øvrig rådgivning=400 kr/15.min.

570 DKK pr måned (ex moms)
+++

Guld

900 kr pr. måned
- Fri rådgivning
- SMSvarsel med optræk til signal
- SMSsignal med købs/salgssignal
- SMShandel med garantipris
- Prisoversigter (Update+)
- Adgang til hjemmeside
- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA

900 DKK pr måned (ex moms)
Potentiale
Potentiale
Kortere sigt Længere sigt
Falder Falder Stiger Stiger Neutral Neutral Køb Køb Salg Sælg