Nyhedsbreve

AgroMarkets Mere

Sådan handler vi

AgroMarkets gør det, vi gør bedst. Vi handler! Hvis du følger vores købs- og salgssignaler, vil du på en række vigtige råvarer opleve at kunne opnå en pris så tæt på gennemsnittet som muligt. På den måde laver du ingen ekstremt dårlige handler, som det kan tage dig år at indhente.

Læs mere

AgroMarkets SMS

Tilmeld dig vores unikke SMS service, så du modtager købs- og salgssignaler på fx møllehvede, rapsfrø, olie og valuta, når de er højaktuelle. Har du også en AgroMarkets strategi, sørger din konsulent for at følge op på aktuelle signaler for dig.

Læs mere

Analyser og anbefalinger

Vi anvender både tekniske og fundamentale analyser samt et stort kendskab til danske landmænds behov og aktuelle situation, når vi analyserer, anbefaler og overvåger priser på landbrugsrelaterede produkter og finansielle forhold.

Læs mere

AgroMarkets HandelsERFA

Netværk, mød dine kolleger og hør nyt om råvarer og finansiering på et AgroMarkets HandelsERFA møde, som vi arrangerer tre gange om året - før, under og efter høst - i samarbejde med landets rådgivningsvirksomheder.

Læs mere

www.agromarkets.dk

På www.agromarkets.dk finder du 24 timer i døgnet året rundt priser, tekniske og fundamentale analyser, anbefalinger samt kurver med markeds- og prisudvikling om fx sojaskrå, hvede, maltbyg, gødning, foder, økologi, GMO frie produkter, kød og valutaer målrettet dansk landbrug.

Læs mere

Guld abonnement med prisgaranti

Hos AgroMarkets vælger du mellem tre abonnementer. Afhængig af, hvor meget hjælp du ønsker. Vælger du et guld abonnement får du ud over vores sølv ydelser også SMS varsel og SMS handel, så du altid kan få vores prisgaranti.

Læs mere

Sølv abonnement med gratis telefonrådgivning

Hos AgroMarkets vælger du mellem tre abonnementer. Afhængig af, hvor meget hjælp du ønsker. Vælger du et sølv abonnement får du ud over vores bronze ydelser også 2 timers gratis rådgivning og 2 ugentlige prisoversigter.

Læs mere

Bronze abonnement med adgang til agromarkets.dk

Hos AgroMarkets vælger du mellem tre abonnementer. Afhængig af, hvor meget hjælp du ønsker. Vælger du et bronze abonnement, vil du helst selv læse dig frem til at træffe dine beslutninger.

Læs mere

AgroMarkets webinar

Vi holder i løbet af året mange HandelsERFA og råvare- og finansmøder, og du er meget velkommen. Når det er relevant, laver vi også et webinar, så du fra din sofa eller fra traktoren kan høre vores analytikere fortælle om fx aktuelle råvarepriser og renteudviklingen.

Læs mere

AgroMarkets nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve direkte til din indbakke, hvor du afhængig af dit abonnement bla kan se priser (Update+ kun til sølv og guld), sammendrag af ugens analyser på agromarkets.dk (Update) samt dagens overskrifter (Idag).

Læs mere

AgroMarkets handelsstrategi

Vores handelsstrategi er et kort dokument om, hvordan du skal agere i markedet mht køb og salg af råvarer for at opnå det bedste resultat for din bedrift. Din AgroMarkets konsulent hjælper dig herefter altid med at gennemføre strategien.

Læs mere

AgroMarkets finansstrategi

En AgroMarkets finansieringsstrategi er tilpasset virksomhedens overordnede strategi og risikoprofil og sikrer, at ejer og finansielle samarbejdspartnere har overblik over finansiering, risici og virksomhedens fremtidige scenarie.

Læs mere

AgroMarkets rådgivning

Et sundt, dansk landbrug drives i dag i samarbejde med en række interessenter og sparringspartnere. Vores analytikere er altid opdaterede mht køb/salg af råvarer samt finansiering og flere har Finanstilsynets højeste certificering.

Læs mere

Tjek dine priser

Afregningspris på raps og korn, købsprisen på GMO frie produkter, gødning og energi samt købs- og salgspriser på korn, oliefrø og kød. AgroMarkets holder øje med dine priser og hjælper dig til at finde de rigtige partnere på markedet.

Læs mere

Gødning

Gødning er et emne, der optager danske landmænd stadig mere. For hvordan skaffer man den bedste pris på fx kvælstof, fosfor og kalk? Vi hjælper dig med at tjekke din gødningspris bla ved at inddrage gødningsfutures og udenlandske udbydere.

Læs mere

Priser på planteværn

Planteværn og ikke mindst priser, afgifter og lovgivning vedr kemi har stor indflydelse på danske landmænds bundlinje. AgroMarkets følger og inddrager også dette område i vores analyser, anbefalinger og prisoversigter på agromarkets.dk

Læs mere

Økologi

Danmark er førende på det økologiske verdensmarked både mht salg og produktion. Prisspænd og -udsving på økologiske råvarer er typisk noget større end på konventionelle. Vi hjælper danske landmænd med at få et overblik.

Læs mere

non-GMO produkter

Danske landmænd efterspørger i stigende grad GMO frie produkter og specielt inden for sojaprodukter, er dette område meget aktuelt. Derfor inddrager vi naturligvis også priser på non-GMO produkter dels her på hjemmesiden dels i vores ugentlige prislister, Update+.

Læs mere

Markedskommentar kartofler

Vi overvåger og vurderer det europæiske marked for industri kartofler og udbygger løbende vores informationer til danske kartoffelavlere. Vores priskurver for kartofler opdateres dagligt, mens markedskommentaren udarbejdes 1 gang i måneden.

Læs mere

Markedskommentar sukker

Vi overvåger den europæiske sukkerproduktion - bla under roekampagnen - og indarbejder denne i vores månedlige markedskommentar. Sukkerprisens udvikling opdateres desuden dagligt her på agromarkets.dk.

Læs mere

 

 

AgroMarkets idag