Hvilken rente vil du vælge i dag?

Holdningen i AgroMarkets er, at du skal vælge variabel rente, hvis du skal optage lån i dag. Baggrunden for det er, at vi stadig ser potentiale for et rentefald. Baggrunden for vores forventning er dels de fundamentale forhold, men også flere tekniske modeller peger i retning af et rentefald.

En af de vigtigste faktorer for, at vi kan tro på et fald i renterne, er at arbejdsmarkedet vil køle yderligere af. Beskæftigelsen er i Danmark så høj som aldrig før, men ser vi os om i verden, så ser tallene lidt anderledes ud. 

En god indikator slår ud men giver ikke signalet
En god og tidlig indikator for arbejdsmarkedet er "nonfarm payrolls", der viser ændringen i antal lønnede arbejdstagere i den private sektor samt i den offentlige sektor. Undtaget er landbrug, non-profit organisationer, private husholdninger og statslige virksomheder. Nonfarm payrolls ses som en pålidelig indikator for den fremtidige økonomi. 

Derfor trak det også store overskrifter, da den seneste jobrapport viste en ændring på 175.000 jobs mod forventet 238.000, og sidste måneds tal der lå på 303.000 jobs. Tallet skal dog tages med et vist forbehold, idet det kommer som et fald ud af det blå. De seneste måneder har tallene ligget utroligt højt, og ser vi på andre indikatorer, så er det ikke tunge skyer, der hænger over økonomien i USA. 

Det betyder også, at vi skal se på andre økonomiske indikatorer for at se, hvor tæt vi er på et rentefald.

Anden vigtig indikator peger også på, at det tager tid endnu
En anden vigtig indikator er forskellen mellem den lange 10-årige rente i USA og den 2-årige rente. Når økonomien er i top, så ligger den korte rente højere end den lange som følge af stor efterspørgsel på penge, men når den lange rente igen overhaler den kortere 2-årlge, så ser vi mange gange, at økonomien trækker sig sammen. I nogle tilfælde bliver sammentrækningen så kraftig, at det ender med en recession - altså med negativ vækst i minimum 2 kvartaler.

Der er vi ikke endnu. Det er stadig for tidligt i forhold til vore indikatorer, så det taler for, at en rentenedsættelse ligger lidt længere fremme. Det kan begynde i andet halvår af 2024 og fortsætte ind i 2025.

Hvordan ser det ud i Europa?
Væksten i USA har været markant stærkere end EU i snart flere år. Det kan mærkes i økonomien, og derfor er Europa også tættere på et rentefald end amerikanerne. Trods det så ser vi stadig andet halvår af 2024 som der, hvor renterne vil blive sat ned. Men kan første rentenedsættelse ikke komme i juni, som mange forecaster?

Svaret er jo, men sker det, så ser vi det lidt som en testballon fra den europæiske centralbank ECBs side. En test af om markedet reagerer som forventet ved et evt. rentefald, eller det modsatte sker: At inflationen igen tager til.

Netop risikoen for en ny periode med stigende inflation er skrækscenariet for ikke bare ECB, der er den europiske centralbank, men også for de andre centralbanker. At inflationen stiger, uden de har sat renten ned, er blot et tegn på, at de skal reagere med nye renteforhøjelser. Det er jo deres job. Det værste for dem er, hvis de inden en ny stigning i inflationen har været ude og sætte renten ned.

Det vil udløse en kraftig kritik, da markedet vil tolke det som centralbankernes fejl, at de har sat renterne ned og inflationen stiger på ny. Derfor må vi vente at centralbankerne over en bred kam vil være meget forsigtige med rentefald og hellere gøre det lidt for sent end risikere, at inflationen løber fra dem igen.

Hvilken rente skal du så vælge?
Vi er stadig sikre på, at du skal vælge en kort rente med 3 eller 6 månedernes rentefornyelse. Det er dog vigtigt, at vi er åbne for, at inflationen kan løbe fra centralbankerne igen. Det kan betyde, at faldet i renterne kun bliver de måneder uden stigninger, vi har set frem til nu, og at renten herefter blot vil stige igen.

Det er endnu ikke det, vi går med, men det ser klart som en mulig drejning, hvis ikke arbejdsmarkedet bliver kølet af. Så vælg kort rente, men hold fingeren på aftrækkeren til at lægge om i lang rente, hvis tingene accelererer igen.

Har du brug for sparring?

Det er en tid for mange spørgsmål, og søger du sparring, så ring til os. Du træffer John Jensen på mobil 4073 0189 / mail joj@agromarkets.dk, eller vores nye erfarne råvarerådgiver Søren Grønborg, som du træffer på mobil 6176 2517 eller på mail sgr@agromarkets.dk 

Vi træder også gerne ind i GårdRåd i kortere eller længere periode og hjælper dig med den strategiske vinkel på handel, finansiering samt formue og pension.

Kommenteret af:

John Jensen

Chefanalytiker
E-mail: joj@agromarkets.dk
Mobil: 40730189