Del siden

Gratis eftermiddagsmøde i Kolding

Mange landmænd kan forbedre bundlinjen ved at ændre købs- og salgsadfærd på køb og salg. Deltag i dette eftermiddagsmøde og bliv klogere på hvordan.

Vi kan konstatere, at mange af de landmænd, vi er i kontakt med, kan forbedre bundlinjen ved at ændre adfærd på køb og salg. Denne adfærdsændring kan gennemføres på forskellig vis, men vi anbefaler generelt, at landmanden udarbejder en handelsstrategi for køb og salg.

Vi hører ofte argumentet om, at det er banken, der forlanger, at kornet f.eks. sælges hurtigst muligt efter høst for at forbedre likviditeten, også selvom prisen på korn ofte er lav på dette tidspunkt. 

På dette eftermiddagsmøde vil vi belyse, hvordan du som landmand kan forbedre dit resultat ved at købe og sælge på det tidspunkt, du vurderer er bedst, og samtidig få banken til at acceptere at salget af korn ikke sker præcist i høst.

Mødet afholdes

Onsdag den 16. marts kl. 13 - 16.30

på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Deltagelse er gratis, og vi kan max. være 50 deltagere. Først til mølle princippet gælder med tilmelding via mail eller telefon senest onsdag den 9. marts til nedenstående.

Dagsorden

Velkommen 
v/Ivan Damgaard, Daglig leder AgroMarkets

Det kræver banken af dig 
v/Michael Haahr Andersen, Afdelingsdirektør Jyske Bank

Sådan kan du bruge AgroMarkets
v/Hans Fink, Analytiker AgroMarkets

Om handels- og finansieringsstrategier
v/John Jensen, Analytiker AgroMarkets

Sådan gør jeg
En landmands erfaringer og debat i salen

I løbet af året (ultimo maj og medio september) afholder vi også møder i hhv. Midtjylland og på Sjælland (præcis dato og sted følger), hvis ikke du har mulighed for at deltage denne gang.

Læs mere om AgroMarkets' møder og kursus her

Venlig hilsen

Ivan Damgaard
Daglig leder
Tlf.: 2916 3134
E-mail: ivd@seges.dk