Del siden

HandelsERFA Vestjysk Landboforening

Vi udveksler erfaringer om bl.a. handelsstrategi og produktionsplanlægning og opdateres på den aktuelle udvikling af råvare- og finansmarkederne på et af tre årlige netværksmøder.

1. februar 2017 kl. 8.30 - 14.30

Dette HandelsERFA møde er 1 ud af ialt 3 årlige AgroMarkets netværksmøder, du har mulighed for at deltage i hos dette rådgivningscenter.

Mødet afholdes:

Vestjysk Landboforening
Herningvej 3-5
6950 Ringkøbing 

Kontakt Vestjysk Landboforening, Kim Nohns, på mobil 2022 7317, hvis du er interesseret i at deltage.

Kontakt John Jensen for at høre mere om, hvordan et AgroMarkets HandelsERFA foregår.