Del siden

Endelig opgørelse af BNP 3. kvartal, EU

Den 21. december 

Den opfattende opgørelse af BNP fra Eurostat/ Analyseafdelingen i handelsministeriet vil blive kommenteret og uddybet af AgroMarkets.