Del siden

AgroMarketsdag Strategier Centrovice

Torsdag d. 20 juni afholder AgroMarkets strategidag

Denne dag kan du få en snak om, hvad en strategi kan betyde for dig. Du kan også starte arbejdet op med at få lavet en ny strategi eller få evalueret og gentegnet en eksisterende. 

Hvis det er noget for dig, kontakt da Lene Krüger hos AgroMarkets på lek@agromarkets.dk eller mobil 2163 2863 eller din lokale AgroMarkets konsulent i din rådgivningsvirksomhed (se kontaktinformationer her)

Denne strategidag afholdes sammen med: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Telefon 7015 9900