Del siden

AgroMarketsdag Strategier Odsherred

Fredag d. 10 Januar afholder AgroMarkets strategidag

Denne dag kan du få en snak om, hvad en strategi kan betyde for dig. Du kan også starte arbejdet op med at få lavet en ny strategi eller få evalueret og gentegnet en eksisterende. 

Hvis det er noget for dig, kontakt da Lene Krüger hos AgroMarkets på lek@agromarkets.dk eller mobil 2163 2863 eller din lokale AgroMarkets konsulent i din rådgivningsvirksomhed (se kontaktinformationer her)

Denne strategidag afholdes sammen med: Odsherred Landboforening, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Telefon  59 91 04 87