Del siden

Kom med til efterårskonference: Kampen om landbrugsjorden

Deltag gratis i næste uges konference på Landbohøjskolen om, hvordan det nuværende landbrugsareal på 2,6 mio ha skal anvendes i fremtiden.

Der er mange ønsker til, hvordan Danmarks nuværende landbrugsareal bør anvendes i fremtiden. Globalt kan vi forvente en stigende efterspørgsel på fødevarer, som danske landmænd kan hjælpe med at levere, men samtidig skal vi leve op til en række EU-forpligtelser og indfri danske klima- og miljømål.

Der er indgået en bred politisk aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, og vi skal bidrage til klimalovens målsætning om 70% reduktion af CO2-udledning i 2030.

Deltag gratis i konferencen
”Kampen om landbrugsjorden” er titlen på efterårskonferencen på KU Science – tidligere kendt som Landbohøjskolen – med undertitlen ”Hvad skal jorden anvendes til – og hvordan tilgodeses de mange ønsker?” Konferencen foregår på torsdag 25. november kl 9-15.30 på KU Science (tidligere Landbohøjskolen) på Frederiksberg.

Abonnenter hos AgroMarkets har fået mulighed for at deltage gratis i konferencen, som indeholder visionære oplæg og levende debat – samt masser af mulighed for at netværke med landbrugskolleger.

Det særlige tilbud hænger bl.a. sammen med vores gode samarbejde med Demetra.

Blandt oplægsholderne på konferencen er viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed, medlem af Klimarådet Jette Bredahl Jacobsen, som desuden er professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, og landbrugsdirektør Morten Riget, Nordea.

Tilmelding
For at deltage i konferencen 25. november skal du tilmelde dig på mail elsebeth@ifro.ku.dk hos Det Kongelige Danske Landhusholdninsselskabs sekretariat.

I mail skal du skrive ”efterårskonference” og anføre dit navn. Det er desuden vigtigt, du skriver, at du er medlem hos AgroMarkets, så du ikke bliver opkrævet deltagergebyr.

NB! Vær opmærksom på, at sidste frist for tilmelding er i morgen 18. november

 

Se invitationen og programmet i sin helhed her