Del siden

Tilbage på det frie marked

Helt uhørt har tidligere præsident Trump blandet sig i USAs valutapolitik og har forsøgt at tale kursen ned. Det gør Bidens nye finansminister nu op med, og det kan komme os til gavn.

Janet Yellen (tidligere chef for USAs forbundsbank, Federal Reserve) er ny finansminister i USA. Hun starter med at bryde med tidligere præsident Donald Trumps valutastrategi, hvor han forsøgte at tale kursen ned. Det har ellers hidtil været uhørt for en præsident.

Den nye finansminister ønsker, at dollarkursen skal være markedsbestemt ligesom alle verdens frie valutaer. Det bliver dermed igen markedet og de fundamentale forhold som fx forskelle i den økonomiske udvikling landene imellem, der tilpasser kursen på dollaren. Det er iflt Janet Yellen vigtigt for at bevare tilliden til landets valuta og den politik, der føres af landets præsident og regering.

Nu bliver det så interessant at se, om dollarkursen kan ændre retning. Den har længe været faldende, og holder påstanden om, at Trump har kunnet påvirke kursen negativt, burde kursen nu begynde at sige. 

Fortsætter dollarkursen ned den kommende periode, må konklusionen være, at nok har Trump talt for kursreduktion, så har dollarens fald intet med hans udtalelser at gøre.

Konklusion
Det er positivt for den danske eksport, men en dårlig nyhed for USAs, hvis dollarkursen styrkes. Et plaster på såret er dog, at den kinesiske valuta er steget, så de amerikanske virksomheder ikke rammes helt så hårdt som tidligere.

En stærk dollar vil være negativ for Joe Biden, der overtager præsidentposten. I første omgang får han dog positiv respons for at gøre op med, at en præsident forsøger at påvirke landets valutakurs.