Del siden

Max 400 kr

Vores helt friske analyse af markedet for såsæd til forårsbrug er klar. Prisen er steget ift. sidste års vårsæd, men ikke mere end kornprisens generelle stigninger giver anledning til og altså ikke mere end forventet.

Vores pristjek af de 10 mest udbredte sorter på markedet i arterne vårbyg, havre og hestebønner viser en gennemsnitlig stigning af såsædsprisen på 81 DKK pr 100 kg for alle arter.

Den gennemsnitlige stigning på korn i samme periode er 76 DKK. Korrigeres der for det, stiger vårsæd faktisk kun 5 DKK (1,3 %). Det må betragtes som marginalt, så konkurrencen er intakt, da stigningen følger markedets øvrige afgrøder.

Store udsving
Vores analyse viser dog enorme udsving for hver enkelt sort fra firma til firma. En sort af vårbyg svinger næsten 50 DKK pr 100 kg, og det samme er tilfældet inden for en udvalgt havresort.

Det kan dermed give en besparelse på ca. 80 DKK pr ha, hvis du vælger den billigste leverandør frem for den dyreste. Så der er en god timeløn i at tjekke markedet ud med så store udsving.

Husk også at tjekke betalingsfristen på dine tilbud. Betalingsfrist i maj er nærmest standard, og du kan sikkert også forhandle endnu længere frister.

Max 400 DKK
Vores pristjek viser, at du sagtens kan købe de gode sorter til priser fra 355 DKK for foderbyg og 375 DKK for maltbyg. Havresorter kan handles fra 360 DKK, mens hestebønneudsæd starter på ca. 450 DKK pr 100 kg.

Kornudsæd kan derfor handles til niveauer betydeligt under 400 DKK - hestebønner dog 450 DKK. Vi anbefaler derfor, at du ikke tager det første, det bedste tilbud. Tjek markedet grundigt – der er op til 80 DKK pr ha at hente.