Du kan trygt handle såsæd nu

Det er ikke sandsynligt, at såsæd bliver billigere end nu, så du kan godt begynde at forberede en udbudsrunde blandt de firmaer, hvor du gerne vil købe ind.

Vi har tjekket markedet ud for såsædspriser, nu hvor der så småt begynder at komme et prisniveau i markedet. Vi kan med det samme sige, at det ser rigtig fornuftigt ud, og at prisniveauet er gunstigt for dig som køber af såsæd. Vi vurderer derfor, at du trygt kan gå i markedet og handle den såsæd, som du har besluttet dig for at købe.

Det nuværende marked har en god forsyning og dermed en god konkurrenceevne. Det er gode forudsætninger for at skaffe den skarpeste pris på såsæden. Prisniveauet ligger naturligvis forskelligt, afhængig af hvilken art og sort man vælger, men overordnet set er niveauet sat rigtigt her i første hug. Se flere detaljer længere nede i analysen.

Hvordan ser det ud i forhold til sidste år?
Vi har benchmarket dette års prisniveau op imod sidste års prisniveau. Både for såsæden, men også for råvaren, altså kornet.

Dette års såsædspriser ligger generelt ca. 10 DKK pr. 100 kg over sidste års priser, mens prisen på råvaren, altså kornet, generelt ligger ca. 25 DKK over sidste års priser. Producenterne har altså valgt ikke at sende hele prisstigningen på råvaren ud i markedet, men opsuger derimod godt halvdelen af den selv. Det er derfor også tvivlsomt, at såsæd bliver ret meget billigere end det niveau, som vi ser lige nu, selvom kornmarkedet er faldende og råvaren måske bliver endnu billigere.

Hvilket prisniveau kan der handles til?
Vårbygudsæd ligger i prislejet 370-410 DKK pr. 100 kg og havreudsæd i niveauet 370-400 DKK pr. 100 kg.

De højeste priser for sortsblandinger og de laveste priser for sorter, der har været på markedet i mange år. Niveauet er et udtryk for både det spænd, der er sorterne imellem – men også det prisspænd der kan være på den samme sort fra forskellige firmaer.

Da der er rigtig mange forskellige sorter på markedet, har vi valgt ikke at lave en detaljeret prisliste over de forskellige sorter. Det rækker vores datamængde ganske enkelt ikke til. Vores analyse beskriver derfor et generelt billede af markedet.

Vælg først sort – dernæst leverandør
Et andet budskab i denne markedskommentar er, at du først og fremmest skal vælge den sort, der passer bedst til din bedrift. Uden i første omgang at skele til prisen.

Først når den ønskede sort er valgt, begynder man at interessere sig for prisen. Nu handler det om at skaffe den ønskede sort på de bedste betingelser, herunder den laveste pris. Dette opnås bedst ved at sende sin ordre i udbud blandt flere forskellige firmaer. Igen i år oplever vi betydelige prisforskelle firmaerne imellem, så det kan i høj grad svare sig at gå i udbud.

Prisen er imidlertid ikke den eneste faktor, som man skal gå efter. Husk også af få et udspil på betalingsfristen og sidst, men ikke mindst, skal den ønskede sort kunne leveres i god tid inden forårsarbejdet begynder.

Er der efterbetaling på såsædskøbet, bedes dette også udspecificeret på tilbuddet, så man har alle forudsætninger på plads for en fair sammenligning firmaerne imellem. Husk også et høfligt afslag til det eller de firmaer, der ikke fik ordren denne gang, så muligheden for at komme tilbage en anden gang bevares.