Del siden

Såsæden er steget 20 %

Vi begynder nu at se de første priser i markedet på såsæd, og generelt er priserne steget ca. 20 % i forhold til sidste år. Vær dog opmærksom på, at der er betydelige variationer på, hvad de enkelte sorter koster, og at ovennævnte er en gennemsnitlig betragtning alle sorterne imellem.

Vi ser ret store udsving i priserne på såsæd fra sort til sort.

Vinterhvede koster fra 385 DKK til 440 DKK pr. 100 kg for de rene sorter, mens sortsblandingerne ligger ret stabilt i niveauet 450-460 DKK pr. 100 kg.

Vinterbyg, almindelige sorter, ligger i niveauet 420-440 DKK pr. 100 kg, mens hybriderne ligger omkring 4.500-5.000 DKK for en bigbag.

Hybridrug koster i niveauet 5.000-5.500 DKK for en bigbag med 12 units.

Rapsudsæd ligger omkring 1.800–2.300 DKK for en unit med 1,5 mio. frø.

Basis for pristjekket
Vores pristjek baserer sig på rå nettopriser, hvor der ikke er skelet til valg af leverandør. Ofte er der betydelige besparelser at hente ved at handle den enkelte sort ved de firmaer, der selv har sorten i opformering.

Det gør det dog en smule mere bøvlet at købe hver enkelt sort ved forskellige leverandører, men besparelsen er til at få øje på.

Udvælgelse af sorter
Vælg dine sorter ud fra de dyrkningsegenskaber, som du ønsker, at sorten skal have. Gå ikke efter den billigste sort på markedet, da dyrkningsegenskaberne vægter højere end prisen på udsæden.

Når du har udvalgt den eller de sorter, der præcist passer til dit behov, er du klar til at gå i markedet efter de ønskede sorter.

Lav et detaljeret udbudsmateriale
Det er altid en god idé at lave et godt udbudsmateriale, hvor der på forhånd afstemmes forventninger om betalingstidspunkt og leveringstidspunk, og om levering og aflæsning er inkluderet prisen.

Jo flere parametre, der kan afstemmes på forhånd, desto større er chancen for en succesfuld handel. Specielt leveringstidspunktet kan blive et stridspunkt, hvis denne ikke er afstemt på forhånd. Det er træls at stå og mangle såsæd, hvis man er klar til at køre i marken.

Vær derfor heller ikke bange for at handle med et firma, som du måske normalt ikke handler med. I tilfælde af afvigelser i forhold til det aftalte, kan du henvise til tilbuddet, hvor betingelserne fremgår.

Vær heller ikke bange for at forlange en lang betalingsfrist – betaling 12. oktober er nærmest standard de fleste steder, og vi har også set eksempler på endnu længere betalingsfrister.

Stor interesse for at handle
Vi oplever en øget interesse for at afdække såsæd til efteråret. Det hænger selvfølgelig sammen med, at verden har forandret sig og at man skal være mere vaks ved havelågen, end man plejer, for at sikre sine forsyninger.

Dog skal det siges, at markedet for såsæd er velforsynet, og at der er en bred vifte af sorter at vælge imellem.

Men det er altid en god idé at være tidligt på færde – der er ingen grund til at vente, hvis man allerede nu ved, hvilke sorter man skal så til efteråret. Markedet er klar til at handle med dig!