Uændrede priser på såsæd – en god mulighed

Priserne på såsæd til efteråret er klar i markedet, og de ligger meget tæt op ad sidste års priser. Men det er positivt, at prissætningen er etableret, og du kan overveje at afdække dit forbrug.

Vi har lavet en analyse af såsædspriserne i juni 2024 og sammenlignet dem med såsædspriserne for et år siden. Det drejer sig om den såsæd, der skal bruges til efteråret.

Overordnet set er prisniveauet i gennemsnit uændret i forhold til sidste års priser. Vi har sammenlignet priserne på 25 forskellige sorter på tværs af alle arter, som omfatter både vinterraps og kornarterne. Vores sammenligning viser et lille prisfald på 1,3 % i forhold til sidste års priser, men da sammenligningen er ret snæver i forhold til det totale antal sorter på markedet, vælger vi at konkludere, at priserne er uændrede i forhold til sidste års priser.

Vores sammenligning hviler på valide priser, der stammer fra faktiske handler, der er gennemført i markedet.

Bestilling er en positiv mulighed
Vores andet budskab med denne artikel er, at der rent faktisk er priser at få i markedet.

Det er velkendt, at nogle firmaer er tilbageholdende med at prissætte såsæden, når man gerne vil lave en bestilling. Men vores analyse af markedet viser, at man sagtens kan få priserne oplyst på den eller de sorter, som man ønsker at handle. Der er derfor ingen grund til, at man bestiller uden at kende prisen, da prissætningen er dannet.

Markedet er godt forsynet, men vent ikke længere
Det er vores vurdering, at markedet er godt forsynet og at de allerfleste sorter stadig er tilgængelige.

Nu, hvor prissætningen tillige er mulig, bør man gå i markedet og få afdækket sit køb på såsæd til efteråret 2024. Eftersom vi stadig er tidligt på sæsonen, er det muligt at købe de fleste sorter, der er i markedet.