Speciel situation på markedet for såsæd

Det er tæt på umuligt at få en pris på såsæd. Vi mistænker, at det skyldes en snæver forsyning af fremavlskorn, og at nogle købere favoriseres frem for andre. Så du kan med fordel undersøge alternativer.

Vi har taget temperaturen på markedet for såsæd, og ligesom vejret udenfor er dette marked også under frysepunktet. Situationen er simpelthen den, at det lige nu ikke er nemt få priser, ej heller varer.

Det er meget usædvanligt, og vi er derfor dykket et spadestik dybere ned for at finde årsagerne hertil.

Mangler overblik over mængderne
Kort fortalt så skyldes situationen en mangel på overblik over, hvor meget såsæd der potentielt kommer på markedet til forårssæsonen 2024.

For det første var udbytterne i vårsæd meget lave, og det har reduceret mængden af fremavlskorn betydeligt. Dernæst kan det tolde yderligere i mængderne, hvis mængden af frarens kommer til at ligge højt. I høst var det ikke unormalt med frarens på 5-10 %, enkelte sågar op til 20 %. Dertil kommer spireprocenten, der skal være høj, for ellers kasseres partiet. Dog er der mulighed for at søge om dispensation for en spireprocent ned til 70 %, og det vil nok blive aktuelt i år.

Endelig har vi har også talt med flere fremavlere, der stadig har fremavlskornet liggende på lager og hvor firmaet, som man har kontrakt med, først for nylig har udtaget prøver med henblik på analyse af partiets egnethed til såsæd.

Reserverer kun til egne kunder
Nogle landmænd har allerede styr på situationen omkring såsæd. Det vil sige, at mængden er reserveret, men prisen kendes endnu ikke.

Vi oplever, at firmaerne dyrker protektionisme overfor deres kernekunder, som de har kontaktet med henblik på reservering af såsæd. Og som vi tidligere har beskrevet i anden sammenhæng, så er protektionisme sjældent godt for ret meget, især ikke prisen.

I øjeblikket har vi ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at udtale os om prisniveauet på såsæd til kommende sæson, da der simpelthen ikke findes valide priser i markedet lige nu. Vi har dog en formodning om, at situationen er med til at skabe et højere prisniveau end normalt, på grund af den specielle situation.

Brug ventetiden konstruktivt
Når overblikket bliver bedre, tror vi også på, at der kommer hul på markedet, så man kan få både reservationer og priser på plads.

I mellemtiden kan man bruge ventetiden til at undersøge alternativer til at købe såsæd ved de etablerede forhandlere. Har man evt. et parti liggende, der godt kunne blive til såsæd? En analyse af et sådant parti vil kunne give et fingerpeg om anvendeligheden. Imens prøven analyseres, kan man undersøge, hvad det vil koste at få kornet renset op og eventuelt bejdset.

Husk også at medregne forædlerafgift i den endelige beregning. På den måde vil man få et godt bud på, hvad eventuel egenproduceret såsæd vil koste, og så har man et godt sammenligningsgrundlag, når der begynder at komme priser i markedet på såsæd.