AgroMarkets har købt fondsmæglerselskab

Pressemeddelelse fra AgroMarkets A/S

AgroMarkets A/S har styrket grundlaget for at sikre danske landmænd fortsat højt kvalificeret og uafhængig rådgivning omkring råvarer og de finansielle områder.

 


AgroMarkets A/S har købt Fondsmæglerselskabet SEGES Finans & Formue A/S fra Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

 


Hidtil har AgroMarkets A/S samarbejdet med Fondsmæglerselskabet SEGES Finans & Formue A/S. Fonds- mæglerselskabet skifter navn til Fondsmæglerselskabet Finans & Formue A/S og får AgroMarkets A/S som ny ejer.
Fondsmæglerselskabet Finans & Formue A/S skal yde uafhængig og kvalificeret rådgivning indenfor risiko- styring af råvarehandel, investering og finans til fordel for danske landmænd.

 


Fondsmæglerselskabet Finans & Formue A/S er under tilsyn af Finanstilsynet og har tilladelse til at rådgive om brugen af en lang række af finansielle værktøjer til styring af råvareprisrisiko, investeringsrisiko og fi- nansieringsrisiko.

 


Dermed bliver kombinationen af AgroMarkets A/S og Fondsmæglerselskabet Finans & Formue A/S en slag- kraftig enhed, som fortsat kan udvikle råvare- og finansrådgivning tilpasset den enkelte landmand.

 


AgroMarkets A/S vil i samarbejde med vores 15 DLBR-ejere videreudvikle fondsmæglerselskabet indenfor råvare- og finansrådgivninger.

 


Fondsmæglerselskabet Finans & Formues nye bestyrelse bliver Niels Peter Ravnsborg, Uffe Bertelsen, Niels Peter Purup Madsen, Henrik Eeg Knudsen og Nils Rasmussen. Nis Kjær bliver direktør i selskabet.

 


Yderligere spørgsmål kan rettes til:
Bestyrelsesformand Niels Peter Ravnsborg, 2162 4525, eller direktør Nis Kjær for AgroMarkets A/S, 5365 6853.

 


Med venlig hilsen

AgroMarkets A/S